This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 788204.

Igualtats Connect - International Conference in Terrassa (Spain)

“Igualtats Connectades” és un projecte pioner que planteja com aplicar l’enfocament interseccional en les polítiques públiques locals de no discriminació. Amb aquesta experiència pilot es vol avançar en la implementació de la interseccionalitat, ja que és una perspectiva que ha estat molt teoritzada però hi ha poca experiència de com es posa en pràctica en polítiques concretes.

Es tracta d’un abordatge que té en compte la interacció entre els eixos de desigualtat com el gènere, l’origen, la classe social, la sexualitat, entre d’altres.Habitualment, aquests eixos s’analitzen de manera aïllada, sense tenir en compte que la posició de les persones és el resultat del creuament dels diferents eixos de desigualtat. De fet, la intersecció de diferents eixos genera noves situacions de discriminació i desigualtat que van més enllà de la simple suma d’aquests. Per això, és necessari atendre aquesta complexitat a l’hora de desenvolupar polítiques més inclusives.

Aquest projecte té l’objectiu, precisament, d’indagar en les possibilitats d’aplicar el principi d’igualtat i no discriminació de manera interseccional en el context d’una administració local, en aquest cas l’Ajuntament de Terrassa, i en diàleg amb la societat civil. La metodologia inclou la recollida d’experiències internacionals, la formació al personal municipal i a la ciutadania, així com una conferència internacional en què es posaran en comú els aprenentatges assolits. Tot plegat permetrà un procés de reflexió, que es materialitzarà en una guia de recursos, amb la idea que l’experiència sigui transferible a altres administracions i ciutats europees.

El projecte es va iniciar l’1 de gener de 2018 i culminarà amb la conferència internacional al febrer de 2019. La iniciativa, que es desenvolupa entre el gener de 2018 i el primer semestre de 2019, és cofinançada pel Programa de Justícia, Drets, Igualtat i Ciutadania de la Comissió Europea i implementada per l’Ajuntament de Terrassa, la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) i CEPS Projectes Socials.

 

Outreach: 
International
Type of event: 
Conference
City: 
Terrassa
Date: 
2019-02-12
Keywords: 
intersectionality, public administrations, equaity intiatives