This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 788204.

International conference "Gender Studies and Research 2019: Centenary Achievements and Perspectives

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Lyčių studijų centras rengia tarptautinę konferenciją, skirtą paminėti moterų balsavimo teisės įgyvendinimo 100-metį Lietuvoje bei siekia suburti įvairių sričių mokslininkes ir mokslininkus, tyrėjas ir tyrėjus, aktyvistes ir aktyvistus – visas ir visus, kas dirba įvairiose lyčių studijų srityse Lietuvos ir užsienio švietimo, mokslo bei tyrimų institucijose, pasidalinti mokslinių tyrimų rezultatais ir idėjomis.

Kviečiame teikti pranešimų santraukas išvardintomis ir susijusiomis temomis:

 • feministiniai tyrimai, feministinės metodologijos ir epistemologijos;
 • vyrų ir vyriškumo studijos;
 • queer ir LGBT studijos;
 • lyčių lygybė; socialiniai judėjimai ir moterų, vyrų, LGBT+ teisės;
 • moterų istorija, lytis socio-istoriniuose kontekstuose;
 • lytis socialinėse institucijose: švietimas, šeima, mokslas, teisė, ekonomika, medicina, žiniasklaida, menas, kt.;
 • lytis ir seksualumas;
 • lyčių ekonomika;
 • lytis organizacijoje, lyderystė;
 • lytis ir komunikacija;
 • lytis ir medijos;
 • lytis ir literatūra;
 • smurtas lyties pagrindu;
 • lyties ir kitų socialinių kategorijų sąveikos: lytis ir rasė, negalia, amžius, išsilavinimas, kt.;
 • lytis ir makro lygmens socialiniai procesai: demokratija, ekologija, migracija, kt.;
 • lytis ir teisė;
 • lytis ir sveikata.

Konferencijos pranešimų sąrašas nėra baigtinis – maloniai prašome siūlyti pranešimus kitomis tiesiogiai su lyties problematika susijusiomis Jums aktualiomis temomis.


  Outreach: 
  International
  Type of event: 
  Conference
  City: 
  Vilnius
  Date: 
  2019-11-21
  Keywords: 
  Gender Studies, gender research, masculinity, femininity, Feminism, gender health, Queer Studies, gender equaity, women's history, gender and legislation, gender based violence